EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line


http://www.ec21.com/
visitors: 3374신풍산업

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

당사는 수입비료,철강등수출입회사로써
------------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

[ 구매 카테고리 ]

  -   화학물질,프라스틱,원료   >>   비료,살충제,농화학제품
  -   금속,광물   >>   철,강철
[ 판매 카테고리 ]

  -   화학물질,프라스틱,원료   >>   비료,살충제,농화학제품
  -   의약,건강,환경   >>   화장용품,개인관리
  -   금속,광물   >>   철,비철합금

icon 회원 가입일   2004/07/06 (년/월/일)
icon 역할 구분   양쪽 모두
icon 사업형태   무역회사
icon 설립년도   1983
icon 총 종업원수   6 - 10
icon 연간매출   USD 100,000 - 500,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 신풍산업
icon 주소 부산 금정구 남산동
(우:) 한국
icon 전화번호 82 - 51 - 5826112
icon 팩스번호 82 - 51 - 5128840
icon 홈페이지
icon 담당자 김광종 / 이사

button button button button